جهت خرید بلیط مشخصات خود را پر کرده و روی دکمه خرید کلیک کنید :

اطلاعات را بطور کامل و صحیح وارد کنید.اطلاعات بعد از ثبت قابل ویرایش نمی باشد.
قیمت هر بلیط : 20000 تومان


نام و نام خانوادگی
کد ملی
استان
شهرستان
تلفن تماس
تاریخ مسابقه
1397/12/09 سانس صبح از ساعت 8 تا 12 1397/12/09 سانس عصر از ساعت 14 الی 18 1397/12/10 سانس صبح از ساعت 8 تا 12 1397/12/10 سانس عصر از ساعت 14 الی 18
تعداد